Tìm kiếm thông tin phòng trừ

  • Từ kinh nghiệm thực tiễn đồng ruộng của đội ngũ kỹ thuật của công ty, kết hợp với kiến thức của các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực cây trồng và bảo vệ thực vật, APC đã tổng kết được các bài viết cho hơn 30 loại cây trồng phổ biến tại Việt Nam, mỗi loại cây trồng 5- 10 dịch hại phổ biến. Tổng cộng đến hiện tại, APC có hơn 130 bài viết về cây trồng/dịch hại và liên tục được cập nhật.
  • Thông qua “Bác sỹ cây trồng” của APC, bà con nông dân có thể tự mình nhận biết được dịch hại, đặc điểm phát sinh phát triển và các biện pháp quản lý dịch hại một cách phù hợp nhất để nâng cao năng suất cây trồng và chất lượng nông sản.
  • Bà con có thể tìm kiếm cây trồng/ dịch hại mà mình quan tâm bằng cách chọn các thông tin trong ô tìm kiếm phía trên. 
  • Đối với cây trồng/ dịch hại cụ thể, bà con có thể tham khảo các thông tin như: Tổng quan, bảo vệ tổng hợp cây trồng, Các thông tin về dịch hại và biện pháp quản lý dịch hại…ở cột nội dung phía bên trái của bài viết.