Tìm kiếm thông tin sản phẩm

  • Bộ “Sản phẩm” của APC rất đa dạng, được chia theo nhóm đối tượng dịch hại cần phòng trừ, để bà con dễ dàng tra cứu, bao gồm: Thuốc trừ cỏ lúa, Thuốc trừ sâu nhện, Thuốc trừ nhóm chích hút, Thuốc trừ bệnh do Nấm, Thuốc trừ bệnh do Vi khuẩn ...
  • Sản phẩm của APC hiệu quả cao trong phòng trừ dịch hại, giúp cây trồng tăng năng suất và chất lượng nông sản.
  • Bà con có thể tìm kiếm sản phẩm phòng trừ dịch hại quan tâm bằng cách chọn các thông tin trong ô tìm kiếm phía trên. 
  • Đối với một sản phẩm cụ thể, bà con có thể tham khảo các thông tin như: Giới thiệu chung, Nhận diện sản phẩm, Kinh nghiệm sử dụng của nông dân…ở cột nội dung phía bên trái của bài viết.