Bayer bắt đầu tiếp thu Monsanto

Sau nhiều tháng đàm phán, thoái vốn và chờ đợi, Bayer và Monsanto sẽ hoàn toàn hợp nhất. Công ty có trụ sở tại Đức cho biết sự tích hợp của Monsanto vào Tập đoàn Bayer có thể bắt đầu sau khi hoàn thành vào thứ năm cuối cùng của việc thoái vốn ở một số đơn vị nghiên cứu cây trồng nhất định của Bayer cho BASF. Trong khi tên Monsanto cuối cùng sẽ biến mất, các thương hiệu như Dekalb, Asgrow và Channel còn lại không được đề cập tới.

Bayer trở thành cổ đông duy nhất của Monsanto vào ngày 7 tháng 6 năm nay nhưng không thể tích hợp hai doanh nghiệp cho đến khi thoái vốn cho BASF được hoàn thành. Những hoạt động kinh doanh của Bayer bao gồm kinh doanh cây trồng trên đồng ruộng, kinh doanh hạt giống rau, nền tảng kỹ thuật số XarvioTM và một số tài sản khác. Bộ Tư pháp Mỹ yêu cầu thoái vốn phải được hoàn tất trước khi hội nhập.

“Việc mua lại Monsanto đã hình thành một công ty nông nghiệp hàng đầu với một sức mạnh sáng tạo ở mức độ cao, một danh mục sản phẩm mạnh mẽ và tiêu chuẩn đạo đức cao nhất”, công ty cho biết trong một thông cáo báo chí gần đây. “Như thông báo trước đó, Bayer hy vọng rằng việc mua lại sẽ đóng góp tích cực cho lợi nhuận cốt lõi của mỗi cổ phiếu bắt đầu vào năm 2019 và với một tỷ lệ hai con số từ 2021 trở đi. Từ năm 2022, đóng góp hàng năm là 1,2 tỷ $ EBITDA (là Lợi nhuận trước thuế và lãi vay + Khấu hao tài sản cố định hữu hình và vô hình) trước mục tiêu đặc biệt được lên kế hoạch từ sức mạnh tổng hợp. Hơn nữa, Bayer sẽ tiếp tục củng cố cam kết của mình để phát triển bền vững”.

Trước đây, Bayer đã không được tiếp cận với thông tin chi tiết về Monsanto. Với việc sát nhập hiện nay thì công ty “tăng cường khả năng để tích cực tham gia vào các nỗ lực tự bảo vệ đối với vụ án về glyphosate và bất kỳ tranh chấp pháp lý khác, chẳng hạn như khả năng bồi thường các thiệt hại liên quan đến sản phẩm Dicamba”.

Bayer cho rằng cuối cùng Tòa án sẽ tin Glyphosate và Monsanto không chịu trách nhiệm về ung thư. “Nhiều thập kỷ tiến hành các thí nghiệm nghiêm túc và đã có kết luận hoặc tất cả các cơ quan quản lý trên toàn thế giới đã xác nhận rằng Glyphosate là an toàn và không gây u lympho không Hodgkin”.

Khuivandam

Dịch từ: Bayer begins to absorb Monsanto. (AgroNews. 20/8/2018).

Nguồn: AgWeb