Nihon Nohyaku nộp hồ sơ đăng ký Benzpyrimoxan tại Nhật Bản và Ấn Độ

 

Nihon Nohyaku Co., Ltd.

Nihon Nohyaku đã thông báo rằng công ty đã hoàn thành hồ sơ đăng ký tại Nhật Bản và Ấn Độ cho thuốc trừ sâu mới Orchestra® dạng lỏng và Orchestra® dạng bột, cả hai đều có chứa hoạt chất benzpyrimoxan.

Orchestra® là một thuốc mới có cơ chế kiểm soát tốc độ tăng trưởng của các loại côn trùng khác nhau so với các loại thuốc hiện có. Sản phẩm này có hiệu quả cao đối với rầy chích hút thân và rầy chích hút lá, đặc biệt là rầy nâu là đối tượng mà tính kháng thuốc đã trở thành một vấn đề. Bên cạnh đó, nó là một sản phẩm mới tương thích với Quản lý Dịch hại Tổng hợp (IPM) do tính chọn lọc cao của nó, độc tính thấp và ít ảnh hưởng đến thiên địch cũng như côn trùng có ích.

Nihon Nohyaku hy vọng sẽ bắt đầu bán Orchestra® trong năm 2021 tại Nhật Bản và 2023 ở Ấn Độ. Trong vòng 5 năm kể từ khi bắt đầu bán hàng, công ty đặt mục tiêu doanh số đạt 6 tỷ Yên ở Ấn Độ và 1 tỷ Yên trở lên tại Nhật Bản.

Ngoài Orchestra® đơn chất, công ty cũng đang phát triển hỗn hợp với các thuốc trừ sâu và thuốc diệt nấm khác nhau. Bên cạnh Nhật Bản và Ấn Độ, công ty cũng đang xem xét mua lại đăng ký ở các nước Đông Nam Á và sẽ phát triển các dòng sản phẩm Orchestra® là một trong những mặt hàng chính trên phạm vi toàn cầu trong lĩnh vực thuốc trừ sâu trên lúa. Tại Ấn Độ, Nihon Nohyaku đang lên kế hoạch để sản xuất sản phẩm tại công ty con của nó, Nichino India Pvt. Ltd, cũng như thúc đẩy và mở rộng kinh doanh trên toàn bộ các công ty con khác.

D.A.M

Nihon Nohyaku submits registration application for insecticide benzpyrimoxan in Japan and India. (AgroNew, 20/3/2019).

Nguồn: Nihon Nohyaku