Thuốc trừ nấm fenamidone không được gia hạn trong EU

Ủy ban châu Âu thông báo rằng không chấp thuận gia hạn cho hoạt chất Fenamidone. Fenamidone là một loại thuốc trừ nấm được sử dụng phun lên nho, cây cảnh, khoai tây, thuốc lá và các loại rau.

Các Quốc gia thành viên có trách nhiệm thu hồi giấy phép đối với các sản phẩm bảo vệ thực vật có chứa Fenamidone chậm nhất vào ngày 14 tháng 2 năm 2019.

Bất kỳ ân hạn về thời gian do các nước thành viên theo quy định tại Điều 46 của Quy chế (EC) No 1107/2009 phải càng ngắn càng tốt và sẽ hết hạn chậm nhất vào ngày 14 tháng 11 năm 2019.

Bùi Đại Hiệp

Dịch từ: Fungicide fenamidone not renewed in EU. (AgroNews. 06/8/2018).

Nguồn: EUR-Lex