19 hoạt chất sẽ mất các quyền bảo vệ bằng sáng chế từ 2019 và 2026

Theo một báo cáo mới được công bố bởi Enigma, 19 hoạt chất trừ dịch hại trong nông nghiệp sẽ hết thời hạn bảo vệ bằng sáng chế giữa 2019 và năm 2026. Với rất nhiều các sản phẩm sắp kết thúc quyền bảo hộ sáng chế, các tổ chức trong ngành công nghiệp hóa chất có cơ hội xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm. Các hoạt chất có tên trong bảng dưới;

Trong vòng 20 năm trở lại đây đã có một sự suy giảm trong việc khám phá các hoạt chất mới (a.i) nhưng đã có một sự gia tăng đáng kể về số lượng các sản phẩm hỗn hợp gia nhập thị trường.

D.A.M

19 agrochemical active ingredients will lose patent protection between 2019 and 2026

Nguồn: AgroNews. 25/4/2019