Anh từ chối sử dụng neonicotinoid trên củ cải đường

Chính phủ Anh đã từ chối sử dụng các sản phẩm của nhóm neonicotinoid để xử lý  hạt giống củ cải đường.

Các ứng dụng đã được đề xuất bởi Tổ chức Nghiên cứu về ong của Anh (British Beet Research Organisation – BBRO) đưa ra để sử dụng trong “quyền khẩn cấp”* đối với hai sản phẩm Poncho Beta (Clothianidin + Beta-Cyfluthrin) và Cruiser SB (Thiamethoxam).

Các sản phẩm trên có thể chống lại một loạt các loài gây hại và virus mà chúng có thể truyền cho cây thông qua quá trình gây hại.

Tuy nhiên, sau khi nhận được những đánh giá khoa học của Ủy ban Chuyên gia Anh về Thuốc trừ sâu (UK Expert Committee on Pesticides – ECP), Chính phủ đã quyết định từ chối việc sử dụng cả hai sản phẩm.

Các ứng dụng đã thỏa mãn hai trong số ba tiêu chí - nhu cầu và hạn chế sử dụng - tuy nhiên, không thỏa mãn với tiêu chí thứ ba - đó là rủi ro đối với ong đã quá rõ ràng.

Chính sách của chính phủ

Đầu năm nay, Chính phủ ủng hộ quy định mới cấm việc sử dụng ngoài trời đối với ba hoạt chất thuộc nhóm neonicotinoids – Clothianidin, Imidacloprid và Thiamethoxam – từ tháng Mười Hai năm ngoái (2017).

Bảo vệ quan điểm này, nhưng Chính phủ cũng bày tỏ rõ ràng rằng họ có thể xem xét “quyền khẩn cấp” trong những trường hợp đặc biệt, khi có một nhu cầu thực sự đối với các sản phẩm và các rủi ro đối với ong và côn trùng thụ phấn khác là đủ thấp.

Trong trường hợp này, Cơ quan Sức khỏe và An toàn (Health and Safety Executive HSE) và ECP khuyến cáo rằng “quyền khẩn cấp” không nên cấp cho những ứng dụng theo đề xuất trên cơ sở là các rủi ro đối với ong và môi trường có trong các đề xuất đưa ra là quá lớn.

D.A.M

Dịch từ: UK rejects emergency sugar beet neonics use applications. (AgroNews. 16/10/2018)

Nguồn: AGRILAND

* “quyền khẩn cấp”: Theo quy chế quản lý thuốc trừ dịch hại ở châu Âu thì người ta cho phép các nước thành viên được phép sử dụng những hoạt chất bị cấm trong những trường hợp mà các giải pháp thay thế các hoạt chất bị cấm không đủ khả năng khống chế dịch hại.