Cần thận trọng phát triển cây mắc ca tại Nghệ An

Mắc ca từng được trồng thử ở nhiều đơn vị tại Nghệ An từ năm 2003. Kết quả, cây phát triển tốt, ra hoa sai nhưng lại không đậu quả hoặc ra quả rất ít.

Cây mắc ca được trồng tại Tây Nguyên, nhiều nơi cho kết quả tốt, năng suất rất cao. Ảnh: NNVN.

Cây mắc ca được trồng tại Tây Nguyên, nhiều nơi cho kết quả tốt, năng suất rất cao. Ảnh: NNVN.

Vài nét về cây mắc ca

Không thể chỉ căn cứ vào những đặc tính và giá trị của cây mắc ca về mặt lý thuyết trên sách vở, trên các phương tiện thông tin đại chúng và từ kết quả của các tỉnh khác để xem đó là cơ hội lớn cho nhiều vùng miền tây Nghệ An phát triển mạnh cây mắc ca. Việc phát triển cây mắc ca ở Nghệ An cần phải có đủ cơ sở khoa học trước khi đưa ra chủ trương mở rộng diện tích trên quy mô lớn hàng nghìn ha. 

Về mặt khoa học, trong sản xuất nông nghiệp, trước khi đưa một loại cây trồng vào sản xuất, nhất thiết phải qua các bước từ nghiên cứu khảo nghiệm đến sản xuất thử trên diện hẹp để theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu về sinh trưởng, phát triển qua các mốc thời gian trong từng mùa vụ, trên từng loại đất khác nhau, cũng như đánh giá về sự ảnh hưởng của khí hậu, thời tiết đến sinh trưởng, năng suất, chất lượng sản phẩm, khả năng chống chịu sâu bệnh và cuối cùng là hiệu quả kinh tế...

Mời bạn đọc bài viết chi tiết tại: https://nongnghiep.vn/can-than-trong-phat-trien-cay-mac-ca-tai-nghe-an-d329428.html