Expointer 2018: Lệnh cấm 2,4-D sẽ làm tăng chi phí 400% tại Brazil

Bài của Leonardo Gottems cho AgroPages

Một nghiên cứu công bố trong Expointer 2018 bởi Giáo sư Robison Osipe từ Đại học bang North Paraná chỉ ra rằng sự thiếu vắng của thuốc trừ cỏ 2,4-D trên các loại cây như đậu nành, mía, ngô, lúa mì, gạo, cà phê sẽ làm cho chi phí sản xuất nông nghiệp của Brazil gia tăng 418%. Theo giáo sư, chi phí sản xuất sẽ có một tác động rất đáng kể nếu nó đã phải thay thế 2,4-D bằng thuốc trừ cỏ khác hiện đang có trên thị trường.

“Trên ngô, mức tăng này sẽ là 496%, trong khi trên mía sẽ là 623%. Các hoạt động của quản lý cỏ dại trên những diện tích không làm đất của lúa mì và sự kiểm soát cỏ hậu nẩy mầm trên lúa nước sẽ phải tăng 550% và 557%, tương ứng”, Osipe nói với AgroPages.

Nhà nông học và cũng là người làm ruộng, Claudia Andrea Aquino Silveira ở trại Urutau nói rằng thuốc trừ cỏ là an toàn cho người sử dụng, cũng như đối với cây trồng kế cận. Bà nói thêm rằng chi phí của 2,4-D là thấp hơn so với các lựa chọn khác 50%.

“Trên cây đậu tương, ví dụ một lựa chọn kinh tế là hoạt chất Chlorimuron, nhưng có một số hạn chế là sự có mặt của nó không phải là liên tục trên thị trường. Mặc dù vậy, việc sử dụng hoạt chất trừ cỏ này sẽ tăng 50.51% trong tổng chi phí phòng trừ so với 2,4-D. Nếu việc thay thế là các thuốc trừ cỏ thuộc hoạt chất Glyphosate và Paraquat thì chi phí sẽ là cao nhất so với các hoạt chất khác, với 72.72 reai (đồng tiền Brazil) cho mỗi ha, tăng chi phí ở mức trung bình là 800%”, Silveira nói.

Theo Silveira, trong trường hợp của ngô, tình hình cũng sẽ không thể có sự khác biệt. “Trên ngô, giá trung bình của ứng dụng 2,4-D trong việc quản lý không làm đất là 8.19 reai cho mỗi ha. Giá trung bình của thuốc trừ cỏ thay thế cao hơn, với 48.46 reai cho mỗi ha, tăng gần 500%”, bà kết luận.

Khuivandam@

Dịch từ: Expointer 2018: 2,4-D ban would increase costs by 400% in Brazil. (AgroNes. 03/9/2018).

Nguồn: AgroNews