Kết luận thẩm định đánh giá rủi ro thuốc trừ sâu đối với hoạt chất Glyphosate

Các kết luận của Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu (EFSA) đối với thuốc trừ cỏ có hoạt chất Glyphosate đã được công bố sau thẩm định của một đồng chuyên gia về đánh giá rủi ro ban đầu được thực hiện bởi các cơ quan có thẩm quyền của nước Đức. Lý do có các đánh giá của hội đồng trên là theo yêu cầu của Quy chế Ủy ban (EU) No 1141/2010 đã được sửa đổi bởi Ủy ban Thực hiện Quy chế (EU) No 380/2013.

Các kết luận đạt được trên cơ sở thẩm định một cách đại diện những người sử dụng Glyphosate như là một thuốc trừ cỏ đối với cỏ dại hàng năm, cây lâu năm và cây hai năm một lần đối với tất cả các loại cây trồng [bao gồm nhưng không giới hạn các loại rau ăn lá, củ,… các loại rau trên đồng (đậu ăn quả, rau thập tự,…), đậu, cải dầu, khoai tây, ngũ cốc và củ cải đường cũng như củ cải dùng làm thức ăn gia súc; hoa màu trong vườn và nho; đất hoang trước khi trồng cây ăn quả, cây cảnh, cây vườn ươm, v.v…)] và khi sử dụng phun làm khô lá đối với ngũ cốc, cây có hạt ép dầu (trước khi thu hoạch).

Các số liệu là đáng tin cậy, được kết luận là phù hợp để sử dụng theo quy định đánh giá rủi ro và có nguồn gốc từ các nghiên cứu có sẵn cùng các tài liệu có trong hồ sơ để thẩm định đều đã được trình bày. Chỉ thiếu thông tin xác định về liệt kê các yêu cầu trong khuôn khổ pháp lý.

Đây là lần xem xét thứ hai của Ủy ban châu Âu sau phát hiện từ Cơ quan Quốc tế Nghiên cứu về Ung thư (IARC) liên quan đến các chất có tiềm năng gây ung thư của Glyphosate hoặc các sản phẩm bảo vệ thực vật có chứa Glyphosate, EFSA kết luận Glyphosate rằng khó có thể tạo ra khả năng gây ung thư cho con người và những bằng chứng không hỗ trợ phân loại liên quan đến tiềm năng gây ung thư của nó theo Quy định (EC) số 1272/2008.

Có thể xem thêm từ đường dẫn www.efsa.europa.eu

Khuivandam (sưu tầm)