Phát hiện mới trong cuộc chiến chống lại bệnh mốc sương khoai tây

“Nghiên cứu này cho thấy rằng bảo vệ protein SWAP70 chủ bằng cách giảm hoạt động của NRL1, một nhân tố xấu của hệ miễn dịch, có thể cung cấp một phương pháp để chống lại bệnh mốc sương”.

Bệnh sương mai, do Phytophthora infestans, là bệnh chủ yếu của khoai tây trên toàn thế giới và đó là một mối đe dọa cho an ninh lương thực. Nghiên cứu mới từ các phòng thí nghiệm Birch tại Đại học Phòng Khoa học thực vật Dundee, có cơ sở tại Viện Hutton James, đã phát hiện ra một cơ chế có thể chống lại bệnh mốc sương ở cây khoai tây. Những phát hiện này đã được công bố trong Kỷ yếu của Viện Hàn Lâm Khoa Học Quốc Gia Hoa Kỳ (PNAS).

Giáo sư Paul Birch, Trưởng Bộ môn Khoa học Thực vật, cho biết: “Để trở thành một mầm bệnh thành công, vi sinh vật cần ngăn chặn các yếu tố bên ngoài tác động hoặc cách khác là tự làm chủ quá trình bảo vệ cho mình. Để làm điều này các vi sinh vật sử dụng yếu tố quyết định tính độc hại được gọi là Protein “tác động” (Tạm dịch từ “effector” protein) được giải thoát từ mô tế bào của cây và xử dụng các protein đó để tạo ra một hệ thống phòng vệ và sự trao đổi chất có lợi cho mầm bệnh.

“Đây nghiên cứu mới nhất, chủ yếu được tiến hành bởi Tiến sĩ Qin He và Tiến sĩ Shaista Naqvi trong phòng thí nghiệm của tôi, các kết quả nghiên cứu cho thấy rằng nấm bệnh mốc sương hình thành một loại protein “tác động” vào mô tế bào cây chủ nhằm vô hiệu hóa hệ miễn dịch NRL1 (là một ubiquitin E3 ligase). Các protein “tác động” này thúc đẩy sự hoạt động của NRL1 trong việc loại bỏ các protein SWAP70 của mô lá (đây là các protein của hệ miễn dịch nhằm chống lại tác động có hại từ bên ngoài).

 “Trong thực tế, các mầm bệnh đang sử dụng các hoạt động của cây chống lại chính bản thân chúng – Tức là thúc đẩy quá trình nội sinh từ đó tác động tiêu cực đến khả năng miễn dịch để tạo ra một môi trường dễ bị xâm nhiễm của vi sinh vật. Nghiên cứu này cho thấy rằng việc bảo vệ SWAP70 bằng cách giảm hoạt động hoặc có sẵn của NRL1 có thể cung cấp một phương pháp để chống lại bệnh mốc sương”.

Khuivandam

Dịch từ: Scientists discover new knowledge in fight against potato blight disease. (AgroNews. 07.8.2018).

Nguồn: James Hutton Institute