Rotam ra mắt Maskio để chống trả tuyến trùng ở Brazil

Rotam do Brasil Agroquimica

Bài viết của Leonardo Gottems cho AgroPages

Rotam do Brasil đưa ra một sản phẩm mới, Máskio (Boron + Kẽm), để chống tuyến trùng, cải thiện sức khỏe của cây mía và tăng năng suất.

Sản phẩm mới là một prebiotic (Prebiotic là nguồn thức ăn cho probiotic – vi sinh vật sống hữu ích trong đường ruột vật chủ) do đó kích thích sự phát triển và gia tăng của các loại nấm và vi khuẩn là kẻ thù tự nhiên của tuyến trùng. Theo Luciano Kajihara, chuyên gia kỹ thuật về nghiên cứu và phát triển, lợi thế chính của Maskio là ứng dụng đa dạng của nó và sử dụng trong bất kể điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng nào.

“Maskio thể được áp dụng trong suốt cả năm cho tất cả các loại đất và trong bất kỳ điều kiện độ ẩm nào. Nó cũng tương thích với hóa chất nông nghiệp sử dụng trên cây mía”, ông nói thêm.

Kajihara cũng giải thích rằng tuyến trùng là một vấn đề không mới ở Brazil và nhất là đối với cây mía. Nó làm giảm sản xuất trung bình là 25%. Các loài phổ biến nhất là Meloidogyne incognita, Meloidogyne javanica, Pratylenchus zeaePratylenchus brachyurus.

“Sản phẩm này hoạt động trong đất, tăng sự phát triển của các loài vi khuẩn Bacillus, Pseudomonas và nấm Trichoderma, Penicillium. Việc sử dụng Maskio khuyến khích sự phát triển của các loài vi sinh vật này”, ông giải thích.

Nghiên cứu thực hiện trên các nhà máy đường và rượu ở các bang São Paulo và Paraná cho thấy Maskio còn có thể trừ được các loại thân mềm gây hại khác. Nó cũng thúc đẩy rễ phát triển và tăng mức độ nảy của chồi mầm và sự phát triển của cây. “Kết quả trung bình từ tám nhà máy cho thấy việc áp dụng sản phẩm này có thể tăng đến 400 kg đường trên một hecta”. Kajihara nói.

D.A.M

Dịch từ: Rotam launches Maskio to combat nematodes in Brazil. (AgroNews. 25/8/2018).

Nguồn: AgroNews