Tozer Seeds ra mắt các giống cần tây mới ở Mỹ

Chúng tôi giới thiệu hai dòng cần tây mới là Hudson và Rivalry. Đó là hai giống cho thấy một năng suất tuyệt vời và có khả năng thích ứng trên đồng ruộng. Hai dòng mới để trồng trong chính vụ và thể hiện tính kháng tuyệt vời đối với nấm Fusarium.

 

Rivalry

TZ 6200 tiếp tục là giống hàng đầu của Tozer với khả năng thích ứng rộng. Đây là một giống có màu xanh chuẩn được trồng trong vụ chính. Nó thích ứng cao, luôn  luôn có năng suất cao.

TZ 6200

Các dòng cần tây mới Hudson và Rivalry, kỳ vọng sẽ có năng suất cao như các giống hàng đầu của chúng tôi”,  Kraig  Kuykendall,  quản lý bán hàng nói. “Chương trình nhân giống của chúng tôi liên kết rất chặt chẽ với nhu cầu của các thị trường khác nhau và chúng tôi có giống phù hợp đáp ứng cho sản xuất và thị trường trên toàn thế giới.”

Hudson

 “Chúng tôi đi đầu trong việc phát triển lai tạo các giống cần tây thương mại trên thế giới với việc đưa giống Victoria vào thị trường trong những năm 1980”,  ông tiếp tục. “Giống cần tây này cho thu hoạch sớm và trọng lượng cao hơn”. 

Victoria

Kể từ đó,  chúng tôi duy trì vị thế dẫn đầu trên thế giới trong việc phát triển tạo ra các giống cần tây mới cho năng suất, có khả năng chống chịu với ngoại cảnh,  có khả năng thích ứng với đồng ruộng, có khả năng kháng bệnh và có hương vị tốt”.

Nguyễn Mạnh Đức – APC

Dịchtừ: Tozer Seeds launches new celery varieties in the US

Link: https://goo.gl/Lyx9pd

Nguồn:  Tozer Seeds