CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC VIỆT NAM

1. Địa chỉ: Số 17, ngõ 71, phố Đỗ Quang, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
2. Điện thoại: 0243.55.68.691
3. Fax:  0243.55.68.693
4. Tư vấn bán hàng phía Bắc: 0981.219.519 (Mr Cường) - 0981.219.515 (Mr Hùng)
5. Tư vấn bán hàng phía Nam: 0981.219.517 (Mr Bái)
6. Tư vấn kỹ thuật:

0981.219.512 (Ms Yên)

7. Liên hệ Zalo: 0981.219.533
8. Email:    

info@apcvn.vn

9. Facebook:   https://www.facebook.com/nongduocvn/
10. Youtube:   https://www.youtube.com/channel/APCChannel