Video

Trừ cỏ dại tại ruộng lúa hiệu quả với Vinarius 500WP

Vinarius 500WP là thuốc trừ cỏ chọn lọc, an toàn tuyệt đối với lúa. Thuốc nội hấp vào cây cỏ qua rễ và qua lá, phá...

Phòng trị phấn trắng hoa đồng tiền với Kimono.apc 50WG

Phòng trị phấn trắng hoa đồng tiền hiệu quả !

Diệt trừ sâu cuốn lá bằng Carbatoc 50EC !

Chỉ sau 3 ngày phun Carbatoc 50EC, dịch hại đã gần như được khống chế hoàn toàn.

Quản lý bệnh lem lép hạt lúa

Trừ lem lép hạt lúa với loại thuốc này bảo đảm hiệu quả !

Phòng trừ bệnh bã trầu trên cây cà chua với Kimono.apc 50WG kết hợp Kacie 250EC

Biện pháp phòng trừ bệnh bã trầu (sương mai) trên cây Cà chua.

Trừ phấn trắng, thán thư hại táo với Kacie 250EC

Trừ phấn trắng, thán thư hại táo